Władze Instytucji Kultury

Wersja do drukuZarządzanie Instytucją Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe.

Nadzór nad działalnością IKZK w Ujeździe sprawuje Wójt Gminy Iwaniska.

     Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe  jest zarządzana przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Wójt Gminy Iwaniska na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
     Dyrektor zarządza działalnością IKZK w Ujeździe, czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny.
     Dyrektor kieruje IKZK w Ujeździe samodzielnie.
     Strukturę organizacyjną IKZK w Ujeździe oraz zakres działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny nadany przez dyrektora IKZK, po zasięgnięciu opinii organizatora.


Dyrektor

Główny Księgowy


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 834

Wprowadził(a) do systemu: Janusz Wójcik, data: 2016-02-29 09:01:16
Opublikował(a): Janusz Wójcik, data publikacji: 2016-02-29 09:05:59
Ostatnia zmiana: Janusz Wójcik, data: 2016-02-29 09:23:08
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony