Strona główna BIP
INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYŻTOPÓR W UJEŹDZIE - Biuletyn Informacji Publicznej www.krzyztopor.org.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Informacje ogólne

Władze Instytucji Kultury
Status Prawny
Udostępnianie informacji
Zadania statutowe

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Władze Instytucji KulturyDo druku
Dyrektor
Główny Księgowy
Zarządzanie Instytucją Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe. Nadzór nad działalnością IKZK w Ujeździe sprawuje Wójt Gminy Iwaniska. Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe jest zarządzana przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Wójt Gminy Iwaniska na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dyrektor zarządza działalnością IKZK w Ujeździe, czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny. Dyrektor kieruje IKZK w Ujeździe samodzielnie. Strukturę organizacyjną IKZK w Ujeździe oraz zakres działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny nadany przez dyrektora IKZK, po zasięgnięciu opinii organizatora.
Dyrektor
Główny Księgowy

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 740
Utworzył: Janusz Wójcik, data utworzenia: 2016-02-29 09:23:08
Opublikował: Janusz Wójcik, data publikacji: 2016-02-29 09:23:14
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYŻTOPÓR W UJEŹDZIE redaguje: Janusz Wójcik
tel. 15 860 11 33 fax. 15 860 11 33
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl