Rejestr zmian strony: Status Prawny

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Janusz Wójcik
2016-02-29 10:33:47
Janusz Wójcik
2016-02-29 10:15:01
Modyfikacja treści strony Status Prawny
Wersja przed modyfikacją Status Prawny
Janusz Wójcik
2016-02-29 09:50:15
Janusz Wójcik
2016-02-29 09:50:15
Opublikowanie nowej strony Status Prawny
Janusz Wójcik
2010-08-25 10:45:26
Janusz Wójcik
2010-08-25 10:45:26
Dodanie pliku Zawiadomienie_wybor_oferty_kredyt.pdf do strony Z A W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczoneg
Janusz Wójcik
2010-08-25 10:44:29
Janusz Wójcik
2010-08-25 10:44:29
Usunięcie pliku Zawiadomienie_wybor_oferty_kredyt.doc ze strony Z A W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczon
[1]

Powrót