Rejestr zmian przetargu:

Z A W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Udzielenie kredytu długoterminowego dla Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe do wysokości 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych”, opublikowanego w BZP nr ogłoszenia: 240238 - 2010; data zamieszczenia: 05.08.2010 znak sprawy: RG.341/2/2010

Sortuj według daty modyfikacji Modyfikował Sortuj według daty publikacji OpublikowałAkcja
Janusz Wójcik
2010-08-25 10:28:06
Janusz Wójcik
2010-08-25 10:46:11
Modyfikacja treści przetargu Z A W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Udzielenie kredytu
Wersja przed modyfikacją
>>zobacz<<
Janusz Wójcik
2010-08-24 22:05:33
Janusz Wójcik
2010-08-24 22:05:33
Opublikowanie nowego przetargu Z A W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Udzielenie kredyt
[1]

Powrót