Zarejestrowana
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Iwaniska - nr wpisu 1 z dnia 29 listopad 2007r.

INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYŻTOPÓR W UJE¬DZIE
Ujazd 73, 27-570 Iwaniska
tel. 15 860 11 33 fax. 15 860 11 33
www.krzyztopor.org.pl