Sprawozdania finansowe
Roczne sprawozdania finansowe Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe.
Załączone pliki:

Sprawozdanie finansowe 2008
(Sprawozdanie_finansowe_2008.pdf - 994.287 KB) Data publikacji: 2018-11-07 18:20:05 Redaktor: Janusz Wójcik
Sprawozdanie finansowe 2009
(Sprawozdanie_finansowe_2009.pdf - 1197.616 KB) Data publikacji: 2018-11-07 18:20:19 Redaktor: Janusz Wójcik
Sprawozdanie finansowe 2010
(Sprawozdanie_finansowe_2010.pdf - 1305.416 KB) Data publikacji: 2018-11-07 18:20:34 Redaktor: Janusz Wójcik
Sprawozdanie finansowe 2011
(Sprawozdanie_finansowe_2011.pdf - 1325.344 KB) Data publikacji: 2018-11-07 18:20:43 Redaktor: Janusz Wójcik
Sprawozdanie finansowe 2012
(Sprawozdanie_finansowe_2012.pdf - 1178.07 KB) Data publikacji: 2018-11-07 18:20:55 Redaktor: Janusz Wójcik
Sprawozdanie finansowe 2013
(Sprawozdanie_finansowe_2013.pdf - 1118.083 KB) Data publikacji: 2018-11-07 18:21:03 Redaktor: Janusz Wójcik
Sprawozdanie finansowe 2014
(Sprawozdanie_finansowe_2014.pdf - 1120.345 KB) Data publikacji: 2018-11-07 18:21:11 Redaktor: Janusz Wójcik
Sprawozdanie finansowe 2015
(Sprawozdanie_finansowe_2015.pdf - 1114.948 KB) Data publikacji: 2018-11-07 18:21:20 Redaktor: Janusz Wójcik
Sprawozdanie finansowe 2016
(Sprawozdanie_finansowe_2016.pdf - 1121.16 KB) Data publikacji: 2018-11-07 18:21:27 Redaktor: Janusz Wójcik
Sprawozdanie finansowe 2017
(Sprawozdanie_finansowe_2017.pdf - 1164.331 KB) Data publikacji: 2018-11-07 18:35:41 Redaktor: Janusz Wójcik
Sprawozdanie finansowe 2018
(Sprawozdanie_finansowe_2018.pdf - 5880.1 KB) Data publikacji: 2019-02-14 22:26:32 Redaktor: Janusz Wójcik
Sprawozdanie finansowe 2019
(Sprawozdanie_finansowe_2019.pdf - 115.638 KB) Data publikacji: 2020-05-13 20:52:29 Redaktor: Elżbieta Charymska
Sprawozdanie finansowe 2020
(Sprawozdanie_finansowe_2020.pdf - 141.684 KB) Data publikacji: 2021-06-01 11:21:09 Redaktor: Elżbieta Charymska
Sprawozdanie finansowe 2021
(Sprawozdanie_finansowe_2021.pdf - 117.467 KB) Data publikacji: 2022-04-11 20:42:57 Redaktor: Elżbieta Charymska
Sprawozdanie finansowe 2022
(Sprawozdanie_finansowe_2022.pdf - 751.2 KB) Data publikacji: 2023-04-25 20:04:14 Redaktor: Elżbieta Charymska
Sprawozdanie finansowe 2023
(Sprawozdanie_finansowe_2023.pdf - 751.893 KB) Data publikacji: 2024-07-11 10:03:24 Redaktor: Elżbieta Charymska

INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYŻTOPÓR W UJEŹDZIE
Ujazd 73, 27-570 Iwaniska
tel. 15 860 11 33 fax. 15 860 11 33
www.krzyztopor.org.pl