Działy

1. Administracyjno-księgowy

2. Promocji

3. Techniczno-gospodarczy


INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYŻTOPÓR W UJE¬DZIE
Ujazd 73, 27-570 Iwaniska
tel. 15 860 11 33 fax. 15 860 11 33
www.krzyztopor.org.pl