Zamawiajacy: INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYŹTOPÓR W UJEŹDZIE

Adres: Ujazd 73, 27-570 Iwaniska
Kontakt: tel. 15 86 01 133, fax. 15 86 01 133
E-mail: zamek@krzyztopor.org.pl, Strona www: www.krzyztopor.org.pl

Numer ID: 15

Data publikacji: 2017-04-18 10:49:47

Przedmiot: Informacja o wynikach postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego zgodnie z rozpoznaniem cenowym na świadczenie usługi pn. "Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Zamku Krzyżtopór"

Treść przetargu:
Ujazd, dnia 18.04.2017 r. wg rozdzielnika INFORMACJA O WYNIKACH Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, Ujazd 73, 27-570 Iwaniska informuje, że w dniu 07.04.2017 r. godz.: 10:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego zgodnie z rozpoznaniem cenowym na świadczenie usług pn. „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Zamku Krzyżtopór.” W postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 18..04.2017 r. o godz. 08:30 Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą ilością otrzymanych punktów złożył Wykonawca: Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Ilość uzyskanych punktów łącznie 2 Pattern Recognition Kinga Duda Ul. Kaleńska 2A/16 04-367 Warszawa 100 W prowadzonym postępowaniu pozostałe oferty wykonawców oceniono następująco: Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Ilość uzyskanych punktów łącznie 1 JAZ+ Architekci Żmijewski Jaworski Masse s.c Ul. Słupecka 9/17B 02-309 Warszawa 16,67 Z postępowania nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego Wykonawcy. Wyk. w 3 egz. 1. Egz. 1-2 Wykonawca 2. Egz. 3 a/a

Załączone pliki:


(informacja o wynikach.pdf - 489.738 KB) Data publikacji: 2017-04-18 10:57:27 Redaktor: Janusz Wójcik

Opis: Informacja o wynikach postępowania na opracowania PFU dla Zamku Krzyżtopór

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 691
Wprowadził do systemu: Janusz Wójcik, data: 2017-04-18 10:49:47
Opublikował: Janusz Wójcik, data publikacji: 2017-04-18 10:58:54
Ostatnia zmiana: Janusz Wójcik, data: 2017-04-18 10:58:54

INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYŻTOPÓR W UJEŹDZIE
Ujazd 73, Iwaniska
tel. 15 860 11 33 fax. 15 860 11 33
www.krzyztopor.org.pl