Zamawiajacy: INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYŹTOPÓR W UJEŹDZIE

Adres: Ujazd 73, 27-570 Iwaniska
Kontakt: tel. 15 86 01 133, fax. 15 86 01 133
E-mail: zamek@krzyztopor.org.pl, Strona www: www.krzyztopor.org.pl

Numer ID: 23

Data publikacji: 2018-07-27 08:39:57

Przedmiot: Informacja o unieważnieniu przetargu

Treść przetargu:

Kielce, dnia 26.07.2018 r.

wg rozdzielnika

 

 

INFORMACJA  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

                Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, Ujazd 73, 27-570 Iwaniska, informuje, że w dniu 20.07.2018 r. odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie na Montaż platformy schodowej (windy) dla osób niepełnosprawnych.

 

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego też stosownie do zapisów art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy postępowanie  unieważnionoZałączone pliki
informacja o uniewaznieniu przetargu II.pdf (informacja o uniewaznieniu przetargu II.pdf - 470.691 KB)
Data publikacji: 2018-07-27 08:43:21 Redaktor: Janusz Wójcik

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 372
Wprowadził do systemu: Janusz Wójcik, data: 2018-07-27 08:39:57
Opublikował: Janusz Wójcik, data publikacji: 2018-07-27 08:44:10
Ostatnia zmiana: Janusz Wójcik, data: 2018-07-27 08:44:10

INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYŻTOPÓR W UJEŹDZIE
Ujazd 73, Iwaniska
tel. 15 860 11 33 fax. 15 860 11 33
www.krzyztopor.org.pl