Zamawiajacy: INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYŹTOPÓR W UJEŹDZIE

Adres: Ujazd 73, 27-570 Iwaniska
Kontakt: tel. 15 86 01 133, fax. 15 86 01 133
E-mail: krzyztopor@krzyztopor.org.pl, Strona www: www.krzyztopor.org.pl

Przedmiot przetargu:
Wykonanie prac konserwatorskich polegających na usunięciu dziko porastającej roślinności w obrębie murów zamku „Krzyżtopór” w Ujeździe

Numer ID: 28, data publikacji przetargu: 2022-04-11 20:01:05Ogłoszenie o wyniku postepowania (opublikowano: 2022-05-10 14:05:00)

Wynik postepowania:

Ujazd, 10.05.2022r.
 

INFORMACJA  O  WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

    Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe Ujazd 73 27-570 Iwaniska, informuje, że w dniu 29.04.2022 r. o godz. 12:00 odbyło się otwarcie ofert na ogłoszone zapytanie ofertowe na wykonanie prac konserwatorskich polegających na usunięciu dziko porastającej roślinności w obrębie murów zamku „Krzyżtopór” w Ujeździe.


W postępowaniu wpłynęły 2 oferty.


Po dokonaniu otwarcia Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 10.05.2022 r.
Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 253 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: ADW Konserwacja Zabytków Dawid Woźniak, 26-400 Przysucha, która uzyskała najwyższą liczbę punktów:

Numer oferty    Nazwa i siedziba wykonawcy    Ilość punktów w kryterium cena brutto    Ilość punktów uzyskanych łącznie
1    ADW Konserwacja Zabytków Dawid Woźniak 26-400 Przysucha     100,00    100,00

Zamawiający ocenił oferty pozostałych Wykonawców następująco:

Numer oferty    Nazwa i siedziba wykonawcy    Ilość punktów w kryterium cena brutto    Ilość punktów uzyskanych łącznie
2    ARKADA Będzin sp. z o.o. 42-506 Będzin     61,90    61,90

  
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 244
Wprowadził do systemu: Elżbieta Charymska, data: 2022-04-11 20:01:05
Opublikował: Elżbieta Charymska, data publikacji: 2022-04-11 20:18:11
Ostatnia zmiana: Elżbieta Charymska, data: 2022-04-12 17:16:27

INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYŻTOPÓR W UJEŹDZIE
Ujazd 73, Iwaniska
tel. 15 860 11 33 fax. 15 860 11 33
www.krzyztopor.org.pl