Status PrawnyDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2016-02-29 10:33:47

Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem 1 w dniu 29 listopada 2007r. Siedzibą IKZK w Ujeździe jest miejscowość Ujazd - zamek Krzyżtopór, a terenem działania podstawowego jest teren gminy Iwaniska. Instytucja Kultury może również prowadzić działalność na terenie całej Polski a także poza jej granicami. Działamy na podstawie: 1. Ustawy o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r, Nr 142 poz. 1591 późn. zm./ 2. Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ?Dz.U. z 2001r, Nr 13 poz. 123 z późn. zm./ 3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych ?Dz.U. z 2005r, Nr 249 poz.2104 z późn. zm./ 4. Statutu Gminy Iwaniska 5. Statutu Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe

Powrót