Zarządzanie instytucją

Wersja do druku

Nadzór nad działalnością IKZK w Ujeździe sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska.

     Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe  jest zarządzana przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i  Gminy Iwaniska na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
     Dyrektor zarządza działalnością IKZK w Ujeździe, czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny.
     Dyrektor kieruje IKZK w Ujeździe samodzielnie.
     Strukturę organizacyjną IKZK w Ujeździe oraz zakres działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny nadany przez dyrektora IKZK, po zasięgnięciu opinii organizatora.

Dyrekcja

Księgowość


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2721

Wprowadził(a) do systemu: Janusz Wójcik, data: 2018-11-07 17:13:47
Opublikował(a): Janusz Wójcik, data publikacji: 2018-11-07 17:17:13
Ostatnia zmiana: Elżbieta Charymska, data: 2022-06-03 19:13:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony