Wersja do druku

Zamawiający:

INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYŹTOPÓR W UJEŹDZIE

Adres:
Ujazd 73
27-570 Iwaniska

Kontakt:
tel. 15 86 01 133, fax. 15 86 01 133
E-mail:zamek@krzyztopor.org.pl
Strona www: www.krzyztopor.org.pl

Numer ID: 17

Data publikacji:
2018-03-02 09:59:31

Przedmiot: Informacja o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na rozliczenie projektu.

Treść przetargu:
Ujazd, dnia 01.03.2018 r. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, Ujazd 73, 27-570 Iwaniska, zwana dalej Zamawiającym informuje odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na rozliczenie projektu p/n " Muzeum Zamku Krzyżtopór w Ujeździe – jako multimedialny spacer śladami Ossolińskich Zamawiający informuje, iż po dokonaniu oceny złożonych ofert oraz przeanalizowaniu przedmiotu zamówienia ponownie powzięto wątpliwość co do opisu przedmiotu zamówienia zamieszczonego w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający zmuszony jest do dokonania modyfikacji przedmiotu zamówienia co może mieć wpływ na zaoferowaną cenę. Powyższe spowodowało, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą dlatego też stosownie do zapisów art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) postępowanie unieważniono i postanowiono powtórzyć po doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia.


Załączone pliki:


(uniewaznienie1.jpg - 325.857 KB) Data publikacji: 2018-03-02 10:01:52 Redaktor: Janusz Wójcik
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 592
Wprowadził do systemu: Janusz Wójcik, data: 2018-03-02 09:59:31
Opublikował: Janusz Wójcik, data publikacji: 2018-03-02 10:03:22
Ostatnia zmiana: Janusz Wójcik, data: 2018-03-02 10:03:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu