Wersja do druku

Zamawiający:

INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYŹTOPÓR W UJEŹDZIE

Adres:
Ujazd 73
27-570 Iwaniska

Kontakt:
tel. 15 86 01 133, fax. 15 86 01 133
E-mail:zamek@krzyztopor.org.pl
Strona www: www.krzyztopor.org.pl

Numer ID: 5

Data publikacji:
2010-08-24 22:03:13

Przedmiot: Z A W I A D O M I E N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Udzielenie kredytu długoterminowego dla Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe do wysokości 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych”, opublikowanego w BZP nr ogłoszenia: 240238 - 2010; data zamieszczenia: 05.08.2010 znak sprawy: RG.341/2/2010

Treść przetargu:

Iwaniska, dnia 23.08.2010 r.

 

 

 RG.341/2/2010

 

 Zamawiający:  Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe

                            27-570 Iwaniska, Ujazd 73

                      

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na „ Udzielenie kredytu długoterminowego dla Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe do wysokości 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych”, opublikowanego w BZP nr ogłoszenia: 240238 - 2010; data zamieszczenia: 05.08.2010 znak sprawy: RG.341/2/2010

 

 

 

            Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759), zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

I.  W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1:

 

 

Oferta uzyskała największą ilość punktów za kryterium kwota prowizji + kwota odsetek - 100 pkt.  

 

 II. Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

 

Oferta nr 1  -  Bank Spółdzielczy w Kielcach, Oddział w Opatowie

                         27-500 Opatów, ul. Szeroka 13

 

 

III. Wykonawcy wykluczeni:  nie dotyczy

 

IV.  Oferty odrzucone: nie dotyczy

 

V.   Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

 

Zgodnie z rozdz. XIII SIWZ – kryterium wyboru oferty jest:

 

 

Liczba punktów w kryterium cena: kwota prowizji – 10 pkt., kwota odsetek – 90 pkt.

 

 

Oferta nr 1 uzyskana punktacja: C = 100,00 pkt.

 

VI.  Termin, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia

       publicznego.

 

         Stosownie do dyspozycji art. 94 ust. 2 pkt 1 lit.a ustawy umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako  najkorzystniejsza zawarta zostanie w terminie do dnia 27 sierpnia 2010r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załączone pliki:


(Zawiadomienie_wybor_oferty_kredyt.pdf - 418.801 KB) Data publikacji: 2010-08-25 10:45:26 Redaktor: Janusz Wójcik

Opis: wybór oferty

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1943
Wprowadził do systemu: Janusz Wójcik, data: 2010-08-24 22:03:13
Opublikował: Janusz Wójcik, data publikacji: 2010-08-24 22:05:33
Ostatnia zmiana: Janusz Wójcik, data: 2010-08-25 10:28:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu