Wersja do druku

Zamawiający:

INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYŹTOPÓR W UJEŹDZIE

Adres:
Ujazd 73
27-570 Iwaniska

Kontakt:
tel. 15 86 01 133, fax. 15 86 01 133
E-mail:zamek@krzyztopor.org.pl
Strona www: www.krzyztopor.org.pl

Numer ID: 6

Data publikacji:
2010-09-22 11:27:16

Przedmiot: Sprzedaż stalowej konstrukcji dachowej o rozpiętości w osi 7,19 m (kratownica stalowa z płatwiami – dwuteownik 100 mm) – 15 sztuk

Treść przetargu:
Iwaniska, dn. 21.09.2010 r. Dyrektor Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia ruchomego 1. Przedmiotem sprzedaży jest stalowa konstrukcja dachowa o rozpiętości w osi 7,19 m (kratownica stalowa z płatwiami – dwuteownik 100 mm) – 15 sztuk Cena wywoławcza wynosi – 10.500,00 (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych 00/100) Cena wywoławcza jest ceną netto. Do ceny netto wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, wg stawki 22 % Wadium wynosi – 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: - wpłacenie ustalonego wadium w terminie do dnia 1 października 2010 r. na konto bankowe Instytucji Zamek Krzyżtopór w Ujeździe: B/S Staszów O/Iwaniska nr 28 9431 1015 2003 0301 1373 0001. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto, - okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem nr konta, na które zostanie wadium zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu, 3. Wpłacone wadium podlega: - zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu, - zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy kupna – sprzedaży w terminie wyznaczonym przez Organizatora przetargu. 3. Przetarg odbędzie się dnia 6 października 2010 r. o godz. 10:00 w siedzibie Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, Ujazd 73, 27-570 Iwaniska. Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Dyrektor Instytucji Zamek Krzyżtopór w Ujeździe – Janusz Wójcik tel. (015) 860 11 33 od godz. 800 do 1500

Uwagi dodatkowe:
Elementy konstrukcji można oglądać w dni robocze w godzinach 8.00 - 15.00


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2100
Wprowadził do systemu: Janusz Wójcik, data: 2010-09-22 11:27:16
Opublikował: Janusz Wójcik, data publikacji: 2010-09-22 11:28:23
Ostatnia zmiana: Janusz Wójcik, data: 2010-09-22 11:28:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu