Archiwum przetargów

Opublikowany: 2010-10-11 11:11:04
Wygasł: 2010-10-31

Sprzedaż stalowej konstrukcji dachowej o rozpiętości w osi 7,19 m

Opublikowany: 2010-09-22 11:28:23
Wygasł: 2010-10-07

Sprzedaż stalowej konstrukcji dachowej o rozpiętości w osi 7,19 m (kratownica stalowa z płatwiami – dwuteownik 100 mm) – 15 sztuk

Opublikowany: 2010-08-24 22:05:33
Wygasł: 2010-08-31

Z A W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Udzielenie kredytu długoterminowego dla Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe do wysokości 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych”, opublikowanego w BZP nr ogłoszenia: 240238 - 2010; data zamieszczenia: 05.08.2010 znak sprawy: RG.341/2/2010

Opublikowany: 2010-08-05 22:29:54
Wygasł: 2010-08-21

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe do wysokości 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Opublikowany: 2010-07-15 23:10:11
Wygasł: 2010-08-03

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe do wysokości 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Opublikowany: 2010-06-15 15:39:21
Wygasł: 2010-07-20

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe do wysokości 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Opublikowany: 2010-05-20 15:45:08
Wygasł: 2010-06-03

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe do wysokości 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.


znalezionych: 27 na 2 stronach
<<< poprzednia -   1  2   - następna >>>