Strona główna BIP
INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYŻTOPÓR W UJEŹDZIE - Biuletyn Informacji Publicznej www.krzyztopor.org.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Informacje ogólne

Władze Instytucji Kultury
Status Prawny
Udostępnianie informacji
Zadania statutowe

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Zadania statutoweDo druku
Do podstawowych działań Instytucji Kultury należy: 1. Wspomaganie działalności kulturalnej poprzez stwarzanie warunków do rozwoju twórczości kulturalnej jednostek i grup społecznych. 2. Rozwój turystki w Gminie – zagospodarowanie turystyczne ruin Zamku Krzyżtopór w Ujeździe. 3. Praca z młodzieżą. 4. Organizowanie imprez kulturalnych. 5. Upowszechnianie wiedzy o regionie i kraju poprzez wspieranie ruchu turystycznego 6. Nawiązywanie, rozwijanie i aktywne prowadzenie krajowych i międzynarodowych kontaktów w zakresie wymiany kulturalnej dzieci, młodzieży i Dorosłych 7. Promocja Gminy Iwaniska i regionu. 8. Współdziałanie w ochronie zabytków ze szczególnym uwzględnieniem ruin Zamku Krzyżtopór, 9. Zabezpieczanie i konserwacja ruin zamku „Krzyżtopór” oraz prowadzenie prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół zamku. 10. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi, a w szczególny sposób z placówkami oświatowymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców i wspierania rozwoju lokalnego oraz komunikacji społecznej 11. Organizowanie imprez mających na celu wytworzenie tradycji spotkań historycznych oraz podjęcie inicjatywy zjazdów rodów szlacheckich mieszczańskich i włościańskich zamieszkałych lub wywodzących się z historycznych ziem wchodzących w skład obecnego województwa świętokrzyskiego 12. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę 13. Zaspokajanie i rozbudzanie potrzeb i aspiracji kulturalnych środowisk wiejskich 14. Stwarzanie warunków rozwoju dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów zainteresowań, sekcji i zespołów 15. Organizowanie spektakli, festiwali, koncertów, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych itp. 16. Koordynacji organizacji imprez o charakterze kulturalnym na terenie Gminy 17. Upowszechnianie kultury i sztuki ludowej 18. Realizacja imprez zleconych (rodzinne, obrzędowe, okolicznościowe) 19. Świadczenie usług 20. Współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi i innymi jednostkami w celu poprawy zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy 21. Organizowanie oraz wykonywanie nadzoru nad imprezami organizowanymi przez osoby prawne i fizyczne spoza Instytucji Kultury

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 626
Utworzył: Janusz Wójcik, data utworzenia: 2016-02-29 10:52:07
Opublikował: Janusz Wójcik, data publikacji: 2016-02-29 10:52:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - INSTYTUCJA KULTURY ZAMEK KRZYŻTOPÓR W UJEŹDZIE redaguje: Janusz Wójcik
tel. 15 860 11 33 fax. 15 860 11 33
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl