Zadania statutowe

Wersja do druku

Do podstawowych działań Instytucji Kultury należy:
1.    Wspomaganie działalności kulturalnej poprzez stwarzanie warunków do rozwoju twórczości kulturalnej jednostek i grup społecznych.
2.    Rozwój turystki w Gminie ? zagospodarowanie turystyczne ruin Zamku Krzyżtopór w Ujeździe.
3.    Praca z młodzieżą.
4.    Organizowanie imprez kulturalnych.
5.    Upowszechnianie wiedzy o regionie i kraju poprzez wspieranie ruchu turystycznego
6.    Nawiązywanie, rozwijanie i aktywne prowadzenie krajowych i międzynarodowych kontaktów w zakresie wymiany kulturalnej dzieci, młodzieży i Dorosłych
7.    Promocja Gminy Iwaniska i regionu.
8.    Współdziałanie w ochronie zabytków ze szczególnym uwzględnieniem ruin Zamku Krzyżtopór,
9.    Zabezpieczanie i konserwacja ruin zamku ?Krzyżtopór? oraz prowadzenie prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół zamku.
10.    Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi, a w szczególny sposób z placówkami oświatowymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców i wspierania rozwoju lokalnego oraz komunikacji społecznej
11.    Organizowanie imprez mających na celu wytworzenie tradycji spotkań historycznych oraz podjęcie inicjatywy zjazdów rodów szlacheckich mieszczańskich i włościańskich zamieszkałych lub wywodzących się z historycznych ziem wchodzących w skład obecnego województwa świętokrzyskiego
12.    Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę
13.    Zaspokajanie i rozbudzanie potrzeb i aspiracji kulturalnych środowisk wiejskich
14.    Stwarzanie warunków rozwoju dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów zainteresowań, sekcji i zespołów
15.    Organizowanie spektakli, festiwali, koncertów, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych itp.
16.    Koordynacji organizacji imprez o charakterze kulturalnym na terenie Gminy
17.    Upowszechnianie kultury i sztuki ludowej
18.    Realizacja imprez zleconych (rodzinne, obrzędowe, okolicznościowe)
19.    Świadczenie usług
20.    Współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi i innymi jednostkami w celu poprawy zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy
21.    Organizowanie oraz wykonywanie nadzoru nad imprezami organizowanymi przez osoby prawne i fizyczne spoza Instytucji Kultury
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3052

Wprowadził(a) do systemu: Janusz Wójcik, data: 2018-11-07 17:04:44
Opublikował(a): Janusz Wójcik, data publikacji: 2018-11-07 17:05:09
Ostatnia zmiana: Janusz Wójcik, data: 2018-11-07 17:05:09
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony