Powołanie koordynatora dostępności w IKZK w Ujeździe

Wersja do druku


Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art.59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1062 ze zm.) Dyrektor Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe wyznaczył Panią Agatę Wójcik na Koordynatora do spraw dostępności w Instytucji.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Instytucję;

  • prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności;

  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

  • monitorowanie działalności Instytucji w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe: Agata Wójcik
adres do korespondencji: Ujazd 73, 27-570 Iwaniska
telefon: 511 453 697
e-mail: kadry@krzyztopor.org.pl


ZARZĄDZENIE NR 5/2023
Dyrektora Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe
z dnia 02.01.2023 roku
w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności
w Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe

Na podstawie art. 14 ust. 1 oraz art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz.1062) zarządza się, co następuje:

§1

Powołuję Panią Agatę Wójcik - Koordynatora ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe.

§2

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:
  • Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Instytucję Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe,

  • Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 w/w ustawy,

  • Monitorowanie działalności Instytucji, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§3

Zobowiązuje się pracowników Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe do udzielania niezbędnej pomocy i wsparcia Koordynatora w zakresie realizacji zadań.

§4

Traci moc Zarządzenie Nr 21/2020 Dyrektora Instytucji  Kultury Zamek Krzyżtopór w  Ujeździe z dnia 30.09.2020 r.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2691

Wprowadził(a) do systemu: Elżbieta Charymska, data: 2020-10-26 13:45:24
Opublikował(a): Elżbieta Charymska, data publikacji: 2020-10-26 13:48:50
Ostatnia zmiana: Elżbieta Charymska, data: 2023-02-07 23:39:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony