Osoba Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2018-11-07 16:58:54

Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną oraz działającą na podstawie statutu przyjętego uchwałą nr XVII/149/07 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2007 r.

Siedzibą IKZK w Ujeździe jest miejscowość Ujazd - zamek Krzyżtopór, a terenem działania podstawowego jest teren gminy Iwaniska. Instytucja Kultury może również prowadzić działalność na terenie całej Polski a także poza jej granicami.

Działamy na podstawie:

1. Ustawy o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r, Nr 142 poz. 1591 późn. zm./
2. Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ?Dz.U. z 2001r, Nr 13 poz. 123 z późn. zm./
3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych /Dz.U. z 2005r, Nr 249 poz.2104 z późn. zm./
4. Statutu Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe.Powrót