Rejestr zmian strony: Zarządzanie instytucją

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Elżbieta Charymska
2022-06-03 19:13:27
Elżbieta Charymska
2022-06-03 19:13:17
Modyfikacja treści strony Zarządzanie instytucją
Wersja przed modyfikacją Zarządzanie instytucją
Janusz Wójcik
2018-11-07 18:55:24
Janusz Wójcik
2018-11-07 18:55:17
Modyfikacja treści strony Zarządzanie instytucją
Wersja przed modyfikacją Zarządzanie instytucją
Janusz Wójcik
2018-11-07 17:17:13
Janusz Wójcik
2018-11-07 17:17:13
Opublikowanie nowej strony Zarządzanie instytucją
[1]

Powrót